× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

بایسته های سازش در مراجع قضایی

مفهوم سازش ، اثر سازش در دعاوی ، مرجع درخواست سازش ، تفاوت سازش در دادگاه با سازش در خارج از دادگاه ، سازش قبل از اقامه دعوا ، سازش بعد از اقامه دعوا و بایسته های سازش در مراجع قضایی در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

مفهوم سازش

سازش در لغت به معنای صلح و آشتی خوش رفتاری و حصول توافق سازگاری و هماهنگی است سازش نامه هم به معنای نوشته ای است مبنی بر صلح و آشتی و رفع کدورت و اختلاف.

سازش در اصطلاح حقوقی به معنای توافق و هماهنگی میان دو طرف دعواست که هم می‌تواند در دادگاه و هم در خارج از دادگاه با هدف پایان دادن به شکایت و دعوا صورت پذیرد.

اثر سازش در دعاوی

اثر سازش هم مانند حل و فصل اختلاف در دادگاه ها و مرجع داوری رفع اختلاف و حل و فصل آن می‌باشد و به عبارتی به دعوا خاتمه می‌دهد.

در امور کیفری سازش وجود ندارد مگر این که در قالب گذشت یا رضایت طرف دعوا باشد.

زمان درخواست سازش

گاهی اوقات طرفین دعوا قبل از اقامه دعوا و یا در جلسه دادگاه یا جلسه شورای حل اختلاف بنا به علاقه خود یا بنا به ترغیب قاضی تصمیم به سازش و توافق می‌گیرند.

سازش و توافق طرفین برای حل و فصل دعوا در هر مرحله‌ای از دادرسی می تواند اتفاق بیفتد چه دعوا در دادگاه بدوی مطرح باشد و چه در شورای حل اختلاف.

دادگاه یا شورای حل اختلاف، سازش و توافق طرفین برای حل اختلاف را صورتجلسه نموده و به امضاء طرفین می رساند.

این سازش نامه ، به شکل رای از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف صادر می‌شود که به آن اصطلاحاً گزارش اصلاحی می گویند.

گزارش اصلاحی در واقع همان سازش نامه طرفین است.

تفاوت سازش در دادگاه با سازش در خارج از دادگاه

تنها تفاوتی که این سازش نامه (گزارش اصلاحی) و سازش نامه های بیرون از دادگاه دارد این است که چون در حضور قاضی و در مرجع قضایی انجام شده ، رسمیت دارد و چون به شکل دادنامه صادر می شود می توان اجرای مفاد آن را از طریق اجرای احکام دادگاه یا شورای حل اختلاف درخواست نمود.

به جز این دو ویژگی سازش نامه ای که در دادگاه امضا شود با سازش نامه های بیرون از دادگاه تفاوتی ندارد.

بنابراین موجبی ندارد که طرفین در جریان سازش در مرجع قضایی بخواهند از اصول و موازین قانونی عدول کنند.

حتی سازش نامه ای که در مرجع قضایی تنظیم و امضا می شود باید شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی اهلیت و رضایت طرفین مشروع و قانونی بودن را داشته باشد.

سازش، حتی وقتی در دادگاه یا شورای حل اختلاف انجام می شود باز هم یک قرارداد و توافق است.

سازش قبل از اقامه دعوا

ممکن است یکی از طرفین برای حل اختلاف موجود از دادگاه تقاضای وساطت برای سازش را داشته باشد در این صورت دادگاه بر اساس درخواست سازش ،طرفین اختلاف را برای سازش به دادگاه دعوت می کند این درخواست باید به طور کتبی ارائه شود و در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل ثبت می شود.

سازش پس از اقامه دعوا

درخواست سازش ممکن است پس از طرح دعوا در دادگاه و حتی در جریان رسیدگی دادگاه صورت گیرد توجه داشته باشید که در تمام مراحل دادرسی امکان درخواست سازش وجود دارد حتی اگر دعوا در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد.

توصیه می شود قبل از هر اقدامی در خصوص سازش ابتدا با یک مشاور حقوقی متخصص در این حوزه مشاوره داشته باشید و بدون واهمه از موقعیت دادگاه یا شورای حل اختلاف ، هر چیزی که خلاف رضایت و توافقتان هست را قبول و امضا نکنید.

جهت برقراری ارتباط با مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان درباره این موضوع می توانید درخواست خود را از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن آنی مشاور یا تماس با شماره های :

 ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ مطرح فرمایید.

 

مقالات مرتبط

تفاوتهای اجرای احکام مدنی و کیفری
درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم‌علیه
نکات مهم حقوقی درباره دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به
تنفیذ وصیت نامه عادی
دعوای مطالبه خسارت
بایسته های سازش در مراجع قضایی
چگونگی فروش املاک مشاعی غیرقابل افراز
ویژگی های ادعای اعسار
حکم تخلیه در زمان کرونا
چند نکته مهم درباره تصرف عدوانی
واخواهی چیست؟نکات حقوقی درباره واخواهی از رای غیابی
تهاتر چیست و چه شرایطی دارد؟
نکاتی درباره چگونگی تقسیم و فروش املاک مشاعی
نکاتی درباره مسئولیت قانونی مدیر ساختمان در قبال حوادث ساختمان
نکات حقوقی درباره درخواست تخلیه محل اجاره پیش از پایان مدت اجاره
پنج نکته مهم درباره مسئولیت های مدیر آپارتمان
پنج نکته مهم و کاربردی درباره اجرای احکام مالی دادگاه و شورای حل اختلاف
هفت نکته مهم درباره دعوای مطالبه وجه و ادعای طلب
تمام آنچه که مالکان ملک مشاع باید بدانند
تصرف عدوانی
دعوای خلع ید با دعوای تخلیه ید چه فرقی دارد؟
مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها
مشاوره دعاوی

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره دعاوی حقوقی