× خانه ورود به پنل کاربری ثبت نام کاربران ثبت نام مشاوران انتخاب مشاور وبلاگ اخبار قوانین آنی مشاور تماس با ما درباره ما

تقاضای مدیریت حقوقی شرکت ها از آنی مشاورمدیریت حقوقی به مفهوم عام آن، مدیریت بر مخاطرات ناشی از کسب و کار می باشد. مخاطراتی که طبیعتاً در هر کسب و کاری بروز آن ممکن و محتمل بوده و هر شخص آینده نگری را بر آن می دارد تا آثار ناشی از این مخاطرات را به کمترین میزان کاهش دهد.

در سالیان گذشته افراد حقیقی و مدیران شرکت ها توجه چندانی به این امر مهم نکرده و گمان می کردند که استفاده از خدمات مدیران حقوقی صرفاً موجب افزایش هزینه ها می گردد ولی خوشبختانه اکنون، اشخاص عموماً به ضرورت استفاده از خدمات حقوقی آگاه شده و با همه وجود اعتقاد پیدا کرده اند که پیامدهای مالی ناشی از عدم استفاده از خدمات حقوقی به مراتب بالاتر و پر هزینه تر بوده و بعضاً غیر قابل جبران می باشد.

از طرف دیگر؛ امروزه شأن و منزلت افراد و شرکت هایی که در تعاملات تجاری خود با دیگران ، از حضور متخصص حقوقی استفاده می نمایند به مراتب بیشتر و ارزشمند تر از سایر اشخاص بوده و اطمینان مضاعفی به طرفین برای برقراری تعاملات تجاری می بخشد.

شرکت های تجاری با توجه به گستردگی فعالیت های آنها در حوزه های مختلفی همچون مذاکرات حقوقی ، انعقاد قراردادها، دیون و مطالبات ، دعاوی و اختلافات ، تعهدات و تضامین، مجوزها و پروانه ها، علائم تجاری و  برندها و استخدام کارکنان و موضوعات روزمرّه دیگر، نیاز بیشتری به خدمات حقوقی  دارند و از اینرو لازم می دانند که برای پیشگیری از تحمیل هزینه های مادی و معنوی ، مدیریت حقوقی این گونه امور را به  متخصصین حقوقی واگذار نمایند.

روشن است که وکلاء و مشاوران حقوقی ، توانمندی های قابل توجهی برای مدیریت حقوقی مترتب بر فعالیتهای تجاری و بازرگانی دارند ولی نباید فراموش کرد که مدیریت وصف اضافه ای بر دانش حقوقی بوده و هر وکیل و مشاور حقوقی متبحّر و متخصصی الزاماً نمی تواند مدیر حقوقی توانمندی تلقی گردد و لذا لازم است که بین مشاور حقوقی و مدیر حقوقی، تفاوت اساسی قائل شد.

" آنی مشاور " اعتقاد واثق دارد که مدیران شرکت ها باید فارغ از دغدغه های حقوقی ، تمام تلاش و همّت خود را صرف پیشبرد اهداف و برنامه های متعالی شرکت نمایند و به همین منظور، استاندارد های مشخصی را برای مدیریت حقوقی شرکتها تعریف کرده و با آموزش این استانداردها به مشاوران حقوقی که دارای توانمندی مدیریت نیز می باشند خدمت نوینی را در قالب مدیریت حقوقی شرکتها ارائه نموده است.

از آنجا که در " آنی مشاور " افراد متخصص در حوزه های مختلف حضور دارند مدیران شرکتها و هولدینگ ها با سپردن مدیریت حقوقی شرکت به آنی مشاور ، همه تخصص ها را یکجا در کنار هم در اختیار خواهند داشت و جمع این تخصص ها مزیّتی است که آنی مشاور را از سایر مدیران و مشاوران حقوقی متمایز کرده است.

استفاده اشخاص و فعالان اقتصادی ، شرکت ها و هولدینگ های تجاری متعدد از خدمات مدیریت حقوقی آنی مشاور ، گواه اطمینان بخشی بر موفقیت آنی مشاور در پیاده سازی مدیریت حقوقی در شرکت ها و هولدینگ ها می باشد.