× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

تنظیم اظهارنامه و دفاعیات مالیاتی

هر شخص موظف به پرداخت مالیات می باشد این که منظور از شخص چه کسانی هستند را ماده یک قانون مالیات های مستقیم تعریف نموده است که عبارت اند از:

  1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .
  2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
  3.  هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .
  4. هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید 
  5.  هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند .

تنظیم اظهار نامه مالیاتی عمل بسیار پیچیده ای می باشد که خطا در تنظیم آن عواقب بسیاری پیش رو خواهد داشت. زیرا که برای تنظیم و ثبت اظهار نامه های مالیاتی در ابتدای امر باید تخصص کافی داشته باشید و نیز صفحات تنظیم اظهارنامه مالیاتی که بالغ بر 25 صفحه می باشد را به دقت بررسی و نگارش نمایید. مودیان مالیاتی از هر دسته، یعنی چه مودیان حقوقی و چه مودیان حقیقی می توانند تنظیم اظهارنامه های مالیاتی خودو هم چنین دفاع از امور مالیاتی خود را به گروه مجرب آنی مشاور بسپارند.

چرا که طی سالیان گذشته کسب و کارها به گونه ای روزافزون با مسائل و دعاوی مالیاتی روبرو شده اند در موارد زیادی مالیاتهای مطالبه شده از سوی سازمان امور مالیاتی به دلایل مختلف مورد ایراد و اعتراض صاحبان کسب و کار می باشد. اعتراض به مطالبه مالیات و همچنین اعتراض به اقدامات ماموران مالیاتی نیازمند درخواست ها و لوایح مالیاتی قوی و قانونی دارد. برای تنظیم درخواست ها، لوایح و دفاعیات مالیاتی بوسیله "آنی مشاور" کلیک فرمایید تا در کمترین زمان و به بهترین روش ممکن از طریق افراد متخصص در این زمینه تنظیم اظهارنامه و دفاعیات مالیاتی خود را به سرانجامی مطلوب برسانید.

درخواست تنظیم اظهارنامه و دفاعیات مالیاتی