× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

تنظیم دادخواست و شکایت

اغلب افراد دادخواست را با درخواست اشتباه می گیرند باید بیان نمود که دادخواست با درخواست فرق دارد. دادخواست درخواستی است که باید در فرم مخصوصی تهیه و به دادگاه ارائه شود  هم چنین دادخواست با  اظهارنامه هم متفاوت است. اظهارنامه وسیله ای است تا با استفاده از آن می توانید به صورت رسمی خواسته خود را از طرف مقابلتان از طریق اداره ثبت اسناد و یا دفاتر دادگاه ها بخواهید اما همان طور که اشاره شد دادخواست را باید به دادگاه تقدیم کنید.

اولین مرحله و اولین اقدامی که برای مطرح کردن یک دعوا در دادگستری باید انجام شود ارائه نمودن دادخواست به دادگاه می باشد. دادخواست برگه و فرم مخصوصی است که چاپ شده که افراد می توانند با پر کردن فرم اقدام به طرح دعوا و اقامه دعوا نمایند. چیزی که باید به ان توجه شایانی داشته باشید این است که در تنظیم و تکمیل فرم دادخواست چه نکاتی حتما باید ذکر شود و چه نکاتی اگر نباشد مشکلی ایجاد نمی کند و یا با ذکر نکردن چه مطالبی برای شما امکان ارسال قرار رفع نقص وجود دارد.

دادخواست چیست؟

در دعاوی کیفری نیز برای طرح دعوا نیاز به پر کردن فرم مخصوص دادخواست شکایت می باشد اما با وجود چنین فرمی قانونگذار این امکان را فراهم نموده است تا در دعاوی کیفری طرح دعوا به هر صورتی جایز و ممکن باشد یعنی ثبت طرح شکایت فقط و فقط به وسیله ارائه فرم دادخواست نمی باشد به هر طریقی طرح دعوای کیفری استماع می گردد.

اما در دعاوی حقوقی خواهان طرح دعوا ملزم شده است تا فرم مخصوص طرح دعوا یعنی دادخواست را تکمیل کند و به دادگاه تحویل نماید حتی این نکته را در ماده 2قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب نیز به صراحت بیان نموده است.

 انواع فرم دادخواست

  1. فرم دادخواست مخصوص دادگاه نخستین (مرحله بدوی)
  2. فرم دادخواست مخصوص واخواهی
  3. فرم دادخواست مخصوص شورای حل اختلاف
  4. فرم دادخواست مخصوص دادگاه تجدید نظر
  5. فرم دادخواست مخصوص فرجام خواهی
  6. فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری

اولین عملی که خواهان یک دعوا برای طرح دعوا باید انجام دهد این است که دادخواست را به دادگاه صالح تقدیم نماید. پر نمودن دادخواست به جهت شکلی که دارد بسیار مهم می باشد اگر طبق قانون و طبق مقررات تکملی نشود منجر به صدور قرار رد دادخواست می گردد بهترین راه برای جلوگیری از صدور این قرار یعنی قرار رد دادخواست این است که تنظیم دادخواست خود را به افراد متخصص و مجرب در این کار بسپارید. در جریان تنظیم دادخواست بایستی به ده ها نکته شکلی و ماهیتی مهم توجه شود. به همین دلیل است که بسیاری از صاحبان کسب و کار طرح دعاوی خود را به وکلای دادگستری می سپارند ممکن است مایل به استفاده از وکیل برای طرح دعوا نباشید. اما بخواهید که دادخواست شما برابر استانداردهای حقوقی و  قانونی تنظیم شود. در این صورت "آنی مشاور" آماده تنظیم دادخواست مورد نیاز شما می باشد. گروه "آنی مشاور " برای کاهش هزینه و جلوگیری از اتلاف وقت شما کاربران محترم این امکان را فراهم آورده است تا با کلیک کردن بر روی کلمه «درخواست تنظیم دادخواستو شکایت» و دریافت اطلاعات شما عزیزان در کوتاه ترین زمان ممکن دادخواست طرح دعوای شما عزیزان را تنظیم و در اختیار شما قراردهد.

درخواست تنظیم دادخواست و شکایت