× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

داوری در اختلافات و دعاوی

طبق قانون تمامی افرادی که اهلیت و شایستگی ای که قانون برای افراد در نظر گرفته است را برای طرح و اقامه دعاوی دارا باشند می توانند با توافق طرف دیگر دعوا اختلاف خود را به داوری یک یا چند داور ارجاع دهند باید توجه داشته باشید که این اهلیت طرح دعوا را قانون به اغلب افراد داده است اما محجورین افراد صغیر و غیر رشید و مجانین نمی توانند در مراجع قضایی به تنهایی دعاوی را علیه کسی طرح نمایند.

نکته دیگر این است که فرقی ندارد که دعاوی در دادگاه طرح شده اند یا خیر و یا حتی فرقی ندارد که دعوا در کدام یک از مراحل رسیدگی باشد طرفین با قوافق هم می توانند ارجاع دعوا را به داوری درخواست کنند و با یک دیگر به توافق برسند در این زمینه.

در قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم که مواد 454الی 501 را شامل می شود دعاوی را به رسمیت شناخته است. داوری یکی از راه حل های پر کاربرد در حل و فصل اختلافات و کارگشای مسائل می باشد. چون طبق توافق افراد انجام می گیرد به طبع دارای انعطاف بالا و دارای تنوع در رسیدگی است. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا در همه موضوعات و همه امور امکان ارجاع دعاوی به داوری وجود دارد یا خیر؟

عدم ارجاع دعاوی ذیل به داوری:

با دقت در ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته پی می بریم که تنها دعاوی داخلی را می توان به داوری ارجاع نمود. و همچنین بیان می نماید که دو دسته از دعاوی امکان ارجاع به داوری را ندارند

1- داوری دعاوی کیفری که مربوط به موضوعات کیفری و جرم و مجازات است که در سراسر جهان این دعاوی را نمیتوان به داوری ارجاع نمود

2- داوری دعاوی مربوط به اصل نکاح و یا اصل طلاق و همچنین نسب: چون این گونه مسائل نیاز به تخصص و دانش حقوق در موضوعات مرتبط دارد و دارای اهمیت بالایی است نمی توان از طریق داوری اختلافات را حل و فصل نمود

از طرفی در ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مورد سوم این منع ارجاع به داوری را بیان نموده است

3-داوری عاوی ورشکستگی و مسائل مربوط به آن زیرا که قانونگذار برای حفظ منافع طلبکاران این مورد را استثناء نموده است  دعاوی مربوط به ورشکستگی را باید در دادگاه صالح طرح نمود.

مورد چهارم از استثنائات را ماده 457 از قانون فوق الذکر بیان نموده است

4- داوری دعاوی اموال عمومی و دولتی

داوری و مراجعه به داور در امور حقوقی همانند معاملات و قرارداد ها هم چون میانجیگری در امور و مسائل کیفری می باشد که با ارجاع به موسسه ها و اشخاص و یا شخص میانجی گر با گفتگو و برقراردی سازش بین طرفین دعاوی کیفری آسان می نماید

در حقوق بین الملل در زمانی که اختلافی بین طرفین به وجود آمد مانند امور کیفری و داوری در امور حقوقی، موسسه های بین المللی داوری وجود دارند که وظیفه آنها رفع اختلافات بین المللی طرفین قرارداد است.

همانطور که بیان شد داوری در اختلافات و دعاوی یکی از تخصصی ترین و پیچیده ترین خدمات حقوقی است. اگر قصد دارید که بجای دادگاه ، یک داور متخصص و کاملآ بی طرف، بر اساس یک شیوه منظم داوری، برترین و با کیفیت ترین خدمات داوری را به شما ارائه نماید در این صورت، داوری در اختلافات و دعاوی خود را به داوران "آنی مشاور" بسپارید.

درخواست داوری در اختلافات و دعاوی