× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

تنظیم لوایح برای کمیسیون های شهرداری

قانون به شهرداری‌ها این اجازه را داده است که برای حل بعضی از اختلافات خود با شهروندان کمیسیون های ویژه ای همانند کمیسیون ماده 100 شهرداریها تشکیل دهد. این کمیسیون ها  همانند دادگاه ها به مسائل خاصی که در صلاحیت آنها قرار گرفته رسیدگی نموده و رأی صادر می نمایند. طرح شکایت به این کمیسیونها یا دفاع از شکایات مطرح شده در کمیسیونهای شهرداری نیازمند دقت و تخصص است. "آنی مشاور" با اتکاء به تجربه و دانش کارشناسان خود در زمینه شهرداریها آماده تنظیم شکایات، لوایح و دفاعیات مورد نیاز شهروندان برای ارائه به کمیسیون‌های ویژه شهرداری و همچنین دیوان عدالت اداری می باشد. 

درخواست تنظیم لوایح برای کمیسیون های شهرداری